O LEKTORCE

Mgr. Martina Bajerová

  • certifikovaná lektorka v metodě Přirozeného zlepšování zraku NATURAL VISION IMPROVEMENT, výcvik vedený RNDr. Hanou Maslowskou www.lepsi-zrak.cz
  • kinezioložka ONE BRAIN - vede osobní konzultace od roku 2010
  • průvodkyně sebevědomím pro děti, lektorka ženských a dětských kruhů, lektorka kurzů kreslení pravou mozkovou hemisférou https://www.opravdovysvet.cz, zakladatelka Písečného centra v Brně v Řečkovicích  https://www.pisecnecentrum.cz

PŘIROZENÉ ZLEPŠOVÁNÍ ZRAKU - založeno na Batesově metodě v podání Meira Schneidera, Petera Ruitera, Almutha Klemma.                                                      


KÓD TĚLA - struktury a funkce - rysy, proporce,  tělesné dispozice, ovlivňující instinktivní chování a systémy přesvědčení.                


MYSL - TVÁ PRÁCE - vědomá mysl, sebepřijetí, body stagnace a sabotáže, sebezpochybňování,  sebeobětování                        


STRUKTURÁLNÍ NEUROLOGIE - práce s meridiány, strachové modely, prvky tradiční čínské medicíny, analýza způsobů chování při bolesti.                 


ONE BRAIN - POKROČILÍ - příčiny dyslexie, stres na úrovni vědomé, podvědomé,  tělesné (buněčné paměti), energetické bloky            


HLASITĚJŠÍ NEŽ SLOVA - Rozšířený kód těla, využití více než 50 struktur a funkcí pro vztahové vazby.


SVALOVÉ OKRUHY, BOLEST, POROZUMĚNÍ - svalové a energetické obvody těla, techniky pro odblokování stresů spojených s nehodami   


DOSPÍVÁNÍ, ZRALOST,  LÁSKA - analýza stresorů, které souvisí s dospíváním a stavem zralosti. Přijetí jedinečnosti. Bezpodmínečná láska = láska bez podmínek. 


NÁSTROJE PROFESE - svalové testy, práce s věkovou regresí, barometr chování, odblokování emocionálního stresu             


ROZŠÍŘENÝ SYSTÉM REIKI I. - energie Reiki, čakry, přikládání rukou pro léčení a vnímání energie, základní čakry a jejich očista, tok energie v těle


REIKI II. PŘÍRODNÍ LÉČBA  - techniky "uzemňování", zvyšování průtoku energie, otevírání a uzavírání čaker a jejich propojení s 10 vedlejšími čakrami


ROZŠÍŘENÝ SYSTÉM REIKI II. - uvolňování blokád, 12 léčivých symbolů Reiki, rozbíjení negativních nemocí a strachů, zbavování těla virů